Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
194/KH-UBND 23/04/2021
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 57
248/BC-UBND 22/04/2021
Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 51
180/KH-UBND 14/04/2021
Thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 34
1181/QĐ-UBND 13/04/2021
Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025”
Lượt xem: 32
1331/UBND-VX 06/04/2021
V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Lượt xem: 78
141/KH-UBND 25/03/2021
Phát triển công tác xã hội theo Quyết định số 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2030
Lượt xem: 102
97/KH-UBND 05/03/2021
Triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 191
95/KH-UBND 05/03/2021
Kế hoạch tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 215
85/KH-UBND 01/03/2021
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai (10/8/1961 - 10/8/2021)
Lượt xem: 146
74/KH-UBND 24/02/2021
Triển khai thực hiện Bộ luật lao động năm 2019
Lượt xem: 166
123456