Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
94/KH-UBND 06/02/2024
Kế hoạch Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 118
80/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 62
77/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Thực hiện “Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” năm 2024
Lượt xem: 59
76/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Khung chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2024
Lượt xem: 68
6576/UBND-VX 19/12/2023
V/v tăng cường quản lý nâng cao chất lượng hoạt động du lịch dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Lượt xem: 360
258/TB-VPUBND 08/09/2023
Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai và Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa
Lượt xem: 211
4389/UBND-VX 30/08/2023
V/v tăng cường quản lý hoạt động du lịch và tuyên truyền đối với khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023
Lượt xem: 266
3784/UBND-VX 04/08/2023
V/v tạm hoãn Chương trình khảo sát, xúc tiến, kết nối lại hoạt động du lịch tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Lượt xem: 197
282/KH-UBND 22/06/2023
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
Lượt xem: 275
2168/UBND-VX 16/05/2023
Triển khai Thông báo số 2618-TB/TU ngày 10/5/2023 của Tỉnh ủy về kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa
Lượt xem: 161
12345678