Tổng số: 457
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
877/UBND-NLN 27/02/2024
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 30
124/KH-UBND 27/02/2024
Kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030
Lượt xem: 28
834/UBND-NLN 23/02/2024
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H5N1 và các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh
Lượt xem: 39
754/UBND-NLN 22/02/2024
V/v tăng cường, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 53
333/QĐ-UBND 21/02/2024
QUYẾT ĐỊNH Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai, năm 2023
Lượt xem: 69
114/KH-UBND 21/02/2024
Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm 2024
Lượt xem: 56
749/UBND-NLN 20/02/2024
V/v giao trách nhiệm người phát ngôn, cung cấp thông tin về cháy rừng tại Sa Pa
Lượt xem: 59
743/UBND-NLN 20/02/2024
V/v tổ chức các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Lượt xem: 61
735/UBND-NLN 19/02/2024
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 171
02/CĐ-UBND 06/02/2024
Công điện Về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 108
12345678910...