Tổng số: 779
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
123/KH-UBND 27/02/2024
Kế hoạch thực hiện Dự án: “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024
Lượt xem: 8
03/CT-UBND 23/02/2024
Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 45
339/QĐ-UBND 22/02/2024
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 43
118/KH-UBND 22/02/2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình về gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 36
27/TB-VPUBND 15/02/2024
Thông báo kết luận của Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 73
102/KH-UBND 07/02/2024
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 61
89/KH-UBND 05/02/2024
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
Lượt xem: 119
86/KH-UBND 02/02/2024
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 130
256/QĐ-UBND 01/02/2024
Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 162
69/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 181
12345678910...