Tổng số: 286
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
81/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 66
48/UBND-VX 04/01/2024
V/v triển khai Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 162
08/QĐ-UBND 03/01/2024
Về việc thay đổi thông tin, cấp mã định danh điện tử cấp 2 cho Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng
Lượt xem: 166
6821/UBND-BBT 31/12/2023
V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT thành phần các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Lượt xem: 179
443/KH-UBND 28/12/2023
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 153
576/BC-UBND 28/12/2023
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 128
18/CT-UBND 20/12/2023
CHỈ THỊ Về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Lượt xem: 168
6235/UBND-VX 01/12/2023
V/v đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 299
3019/QĐ-UBND 28/11/2023
Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 305
423/KH-UBND 28/11/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 365
12345678910...