Tổng số: 216
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
322/QĐ-UBND 19/02/2024
Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Sa Pa giai đoạn đến năm 2030
Lượt xem: 121
101/KH-UBND 16/02/2024
KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Đề án số 04 “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” (năm 2024)
Lượt xem: 83
289/QĐ-UBND 06/02/2024
Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 126
382/UBND-XD 22/01/2024
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 149
215/UBND-XD 12/01/2024
V/v triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 136
5914/UBND-XD 17/11/2023
V/v triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Lượt xem: 231
393/KH-UBND 19/10/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 295
5315/UBND-XD 17/10/2023
V/v kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh
Lượt xem: 337
12/CT-UBND 03/09/2023
Chỉ thị Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 199
3634/UBND-XD 27/07/2023
tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao năng lực các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 174
12345678910...