Tổng số: 416
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
355/QĐ-UBND 25/02/2024
thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng 20 dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 32
224/QĐ-UBND 30/01/2024
Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnhgiúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 184
3380/QĐ-UBND 29/12/2023
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc xác định chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh
Lượt xem: 139
3354/QĐ-UBND 28/12/2023
Về việc điều chỉnh công chức của UBND thành phố Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 183
2909/QĐ-UBND 17/11/2023
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 256
2806/QĐ-UBND 09/11/2023
Quyết định Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 290
2719/QĐ-UBND 02/11/2023
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng cử tuyển tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 219
354/KH-UBND 07/09/2023
Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 – 2025;
Lượt xem: 232
2116/QĐ-UBND 26/08/2023
Về việc điều chỉnh công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 234
2026/QĐ-UBND 15/08/2023
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 163
12345678910...