Tổng số: 128
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
115/KH-UBND 22/02/2024
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 47
120/KH-UBND 22/02/2024
Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” năm 2024
Lượt xem: 33
51/KH-UBND 26/01/2024
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 168
160/QĐ-UBND 24/01/2024
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2023
Lượt xem: 178
25/KH-UBND 18/01/2024
Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 184
6564/UBND-VX 19/12/2023
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 51/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện DCCS
Lượt xem: 362
3088/QĐ-UBND 05/12/2023
QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành
Lượt xem: 257
422/KH-UBND 28/11/2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 366
5688/UBND-NC 06/11/2023
Vv tăng cường phòng, chống tội phạm về mại dâm
Lượt xem: 297
404/KH-UBND 31/10/2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 213
12345678910...