Tổng số: 182
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
325/QĐ-UBND 19/02/2024
Quyết định Ban hành Quy chế Phối hợp Quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 130
95/KH-UBND 06/02/2024
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 97
90/KH-UBND 05/02/2024
Kế hoạch Điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024
Lượt xem: 131
88/KH-UBND 05/02/2024
Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 94
273/QĐ-UBND 02/02/2024
Quyết định phê duyệt “Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025”
Lượt xem: 126
85/KH-UBND 02/02/2024
Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 181
64/KH-UBND 30/01/2024
Kế hoạch thực hiện công tác đưa người lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 đủ điều kiện để phê duyệt
Lượt xem: 148
22/KH-UBND 17/01/2024
Kế hoạch Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 190
08/KH-UBND 08/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2024
Lượt xem: 139
3181/QĐ-UBND 14/12/2023
Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Lượt xem: 219
12345678910...