Tổng số: 274
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
324/QĐ-UBND 19/02/2024
Quyết định kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 198
304/QĐ-UBND 07/02/2024
Về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị; tập thể lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, quỹ tài chính, tổ chức hội được giao khung số lượng người làm việc thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Lượt xem: 201
206/QĐ-UBND 26/01/2024
Về việc điều chỉnh nhân sự của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 173
03/CTr-UBND 10/01/2024
Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 176
58/QĐ-UBND 10/01/2024
Về việc phê duyệt danh sách Trưởng, Phó Trưởng khối thi đua năm 2024
Lượt xem: 123
01/CTR-UBND 05/01/2024
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Lượt xem: 140
02/KH-UBND 04/01/2024
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV - năm 2024
Lượt xem: 173
05/QĐ-UBND 03/01/2024
Về việc điều chỉnh nhân sự của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 181
2542/QĐ-UBND 19/10/2023
Về việc thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc cho Tổ công tác rà soát, giải quyết vướng mắc các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 308
4999/UBND-VX 03/10/2023
Thời gian làm việc giờ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 429
12345678910...