Tổng số: 148
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1800/UBND-QLĐT 06/05/2021
V/v xử lý thông tin báo chí nêu về công trình thoát lũ ở Lào Cai đổ đất lấn dòng chảy thượng nguồn sông Hồng
Lượt xem: 21
1781/UBND-QLĐT 05/05/2021
V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công và xây dựng
Lượt xem: 16
1369/QĐ-UBND 28/04/2021
Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Lượt xem: 37
814/UBND-QLĐT 08/03/2021
triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 196-TB/TU ngày 24/02/2021 Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 182
84/KH-UBND 01/03/2021
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025”
Lượt xem: 159
4/CT-UBND 25/02/2021
Chỉ thị về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 182
60/KH-UBND 09/02/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 294
59/KH-UBND 08/02/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”
Lượt xem: 192
4871/QĐ-UBND 30/12/2020
Quyết định Về việc kiện toàn Ban chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 268
319/QĐ-UBND 29/12/2020
Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 13/6/1990 của UBND thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn
Lượt xem: 125
12345678910...