Tổng số: 356
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1454/QĐ-UBND 05/05/2021
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bát Xát về trực thuộc UBND huyện Bát Xát
Lượt xem: 17
1295/QĐ-UBND 23/04/2021
Về việc kiện toàn, nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ
Lượt xem: 30
1288/QĐ-UBND 22/04/2021
Chấm dứt hoạt động của Chi cục Văn thư lưu trữ, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Chi cục về Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ
Lượt xem: 64
837/QĐ-UBND 15/03/2021
V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 86
350/QĐ-UBND 02/02/2021
V/v sắp xếp điều chỉnh lại các tổ dân phố thuộc các phường Duyên Hải, Lào Cai, Cốc Lếu sau khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Lào Cai
Lượt xem: 143
224/QĐ-UBND 22/01/2021
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 305
215/UBND-NC 18/01/2021
Kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 218
144/QĐ-UBND 15/01/2021
Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 254
4360/QĐ-UBND 02/12/2020
Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 344
4359/QĐ-UBND 02/12/2020
Kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 309
12345678910...