Tổng số: 168
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
208/KH-UBND 04/05/2021
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 33
1707/UBND-KSTT 29/04/2021
V/v thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế 1 cửa và xây dựng chính phủ điện tử
Lượt xem: 16
197/KH-UBND 26/04/2021
Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 25
175/KH-UBND 12/04/2021
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 92
161/KH-UBND 06/04/2021
Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 86
149/KH-UBND 30/03/2021
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 84
136/KH-UBND 24/03/2021
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 103
860/UBND-KSTT 10/03/2021
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Lượt xem: 181
82/KH-UBND 01/03/2021
Triển khai thực hiện Đề án “cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025” của khối các cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 239
50/KH-UBND 04/02/2021
Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 157
12345678910...