V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2414/UBND-NC
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2414CV2022.pdf