Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ có mức sống trung bình năm 2022
Số ký hiệu văn bản 202/KH-UBND
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 26/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ có mức sống trung bình năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 202KH2022.pdf