V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xửlý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Số ký hiệu văn bản 2185/UBND-NLN
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xửlý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2185CV2022.pdf
5CT2022.pdf