Báo cáo kết quả thông kê đất đai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 140/BC-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thông kê đất đai năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 140BC2022.pdf