Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tại cuộc họp Hội đồng TĐKT tỉnh tại cuộc họp Hội đồng TĐKT lần thứ nhất năm 2022
Số ký hiệu văn bản 85/TB-VPUBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tại cuộc họp Hội đồng TĐKT tỉnh tại cuộc họp Hội đồng TĐKT lần thứ nhất năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 85TBVP2022.pdf