đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA
Số ký hiệu văn bản 1643/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1643CV2022.pdf