Kế hoạch số 270/KH-MTTQ-BTT ngày 17/05/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Kế hoạch Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 270/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/05/2018
Ngày hiệu lực 17/05/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 270/KH-MTTQ-BTT ngày 17/05/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Kế hoạch Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 - 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm kế hoạch Đại hội.pdf