Kiện toàn các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 842/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Kiện toàn các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 842QĐ2022.pdf