V/v khen thưởng hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh kh óa XV nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 1121/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2021
Ngày hiệu lực 07/04/2021
Trích yếu nội dung V/v khen thưởng hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh kh óa XV nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1121QĐ2021.pdf