Kế hoạch Thực hiện Đề án 7-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021
Số ký hiệu văn bản 137/KH-UBND
Ngày ban hành 24/03/2021
Ngày hiệu lực 24/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Đề án 7-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 137KH2021.pdf