V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Số ký hiệu văn bản 1331/UBND-VX
Ngày ban hành 06/04/2021
Ngày hiệu lực 06/04/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1331CV2021.pdf