Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới chế biến nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1045/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới chế biến nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1045QĐ2021.pdf