V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 837/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2021
Ngày hiệu lực 15/03/2021
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 837QĐ2021.pdf