Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn II (2021 – 2025) và năm 2021
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày hiệu lực 01/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn II (2021 – 2025) và năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 83KH2021.pdf