Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 5/CT-UBND
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 05CT2021.pdf