V/v triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
Số ký hiệu văn bản 645/UBND-NLN
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 645CV2021.pdf