Chỉ thị Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3/CT-UBND
Ngày ban hành 24/02/2021
Ngày hiệu lực 24/02/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 03CT2021.pdf