Danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Số ký hiệu văn bản 9/TB-UBND
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày hiệu lực 19/02/2021
Trích yếu nội dung Danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 09TB2021.pdf