Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 509/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 509QĐ2021.pdf