Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
Số ký hiệu văn bản 465/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực 09/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 456QĐ2021.pdf