Kế hoạch Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 72/KH-UBND
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày hiệu lực 19/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 72KH2021.pdf