V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 571/UBND-VX
Ngày ban hành 20/02/2021
Ngày hiệu lực 20/02/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 571CV2021.pdf