Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 62/KH-UBND
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực 09/02/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 62KH2021.pdf