Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 54/KH-UBND
Ngày ban hành 08/02/2021
Ngày hiệu lực 08/02/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 54KH2021.pdf