Triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 49/KH-UBND
Ngày ban hành 04/02/2021
Ngày hiệu lực 04/02/2021
Trích yếu nội dung Triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 49KH2021.pdf