V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 464/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đôn đốc, nhắc nhở
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 464CV2021.pdf