Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 100/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình Mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 100kh2024.pdf