Về việc đủ điều kiện triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 13/TB-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc đủ điều kiện triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 13tb2024.pdf