Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 88/KH-UBND
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 88kh2024.pdf