Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về quản lý, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 92/KH-UBND
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về quản lý, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 92kh2024.pdf