Kế hoạch Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 94/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 94kh2024.pdf