V/v triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 5914/UBND-XD
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 5914cv2023.pdf
14nqhdnd2023.pdf