V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 5876/UBND-VX
Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực 16/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 5876cv2023.pdf
15nqhdnd2023.pdf