V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Số ký hiệu văn bản 5800/UBND-NC
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đôn đốc, nhắc nhở
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 5800cv2023.pdf