V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biên pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 4801/UBND-NLN
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biên pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4801cv2023.pdf