Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa công viên Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai : của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai (đối với thửa đất xây dựng Trụ sở hợp khối Sở Văn hóa thể thao và Thư viện tại phường Kim Tân).
Số ký hiệu văn bản 82/TB-UBND
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa công viên Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai : của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai (đối với thửa đất xây dựng Trụ sở hợp khối Sở Văn hóa thể thao và Thư viện tại phường Kim Tân).
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 82tb2023.pdf