V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4441/UBND-TNMT
Ngày ban hành 03/09/2023
Ngày hiệu lực 03/09/2023
Trích yếu nội dung V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 4441cv2023.pdf