V/v tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024
Số ký hiệu văn bản 4197/UBND-NLN
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung V/v tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4197cv2023.pdf